GDPR

Zásady ochrany osobních údajů pro Galaxie her

V galaxii her, přístupné na https://www.galaxieher.cz/, je jednou z našich hlavních priorit soukromí našich návštěvníků. Tento dokument Zásad ochrany osobních údajů obsahuje typy informací, které galaxie shromažďuje a zaznamenává a jak je používáme.
Pokud máte další dotazy nebo potřebujete více informací o našich Zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a jsou platné pro návštěvníky našich webových stránek s ohledem na informace, které sdíleli a / nebo shromažďují v Galaxii jí. Tato zásada není použitelná pro žádné informace shromažďované offline nebo prostřednictvím jiných kanálů než těchto webových stránek. Naše Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s pomocí https://www.privacypolicygenerator.info. Generátor zásad ochrany osobních údajů zdarma.

Souhlas

Používáním našich webových stránek tímto souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.


Shromažďované informace

Osobní údaje, o jejichž poskytnutí jste požádáni, a důvody, proč jste o jejich poskytnutí požádáni, vám budou objasněny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů. Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás obdržet další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo příloh, které nám můžete zaslat, a jakékoli další informace, které se rozhodnete poskytnout. Při registraci účtu můžeme požádat o vaše kontaktní údaje, včetně položek, jako je jméno, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.


Jak využíváme vaše informace


Shromažďované informace používáme různými způsoby, mimo jiné k:

 • Poskytovat, provozovat a udržovat naše webové stránky
 • Vyvíjet nové produkty, služby, funkce a funkčnosti
 • Pochopit a analyzovat, jak používáte naše webové stránky
 • Vylepšovat, personalizovat a rozšiřovat naše webové stránky
 • Najít podvody a zabránit jim
 • Posílat vám e-maily
 • Komunikovat s vámi, a to buď přímo, nebo prostřednictvím některého z našich partnerů, a to i za účelem zákaznického servisu, a poskytovat vám aktualizace a další informace týkající se webových stránek a pro marketingové a propagační účely

Soubory protokolu

Galaxie ji dodržuje standardní postup používání log souborů. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při návštěvě webových stránek. To dělají všechny hostitelské společnosti a část analytiky hostingových služeb. Informace shromážděné soubory protokolu zahrnují adresy ip internetového protokolu, typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časovou známku, odkazující/výstupní stránky a případně i počet kliknutí. Ty nejsou spojeny s žádnými informacemi, které jsou osobně identifikovatelné. Účelem informací je analýza trendů, správa webu, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a shromažďování demografických informací.


Cookies a webové majáky

Jako každá jiná webová stránka, i Galaxie používá ‚cookies‘. Tyto cookies slouží k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webových stránkách, ke kterým návštěvník přistoupil nebo je navštívil. Informace slouží k optimalizaci zkušeností uživatelů přizpůsobením obsahu našich webových stránek na základě typu prohlížeče a/nebo jiných informací návštěvníka.

Google DoubleClick DART Cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads


Zásady ochrany osobních údajů reklamních partnerů

Do tohoto seznamu můžete nahlédnout, abyste našli Zásady ochrany osobních údajů pro každého z reklamních partnerů Galaxie her.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Galaxie her, which are sent directly to users‘ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Galaxie her has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.


V tomto seznamu můžete najít Zásady ochrany osobních údajů pro každou ze Zásad ochrany osobních údajů třetích stran


Zásady ochrany osobních údajů galaxie se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Proto vám radíme, abyste se pro podrobnější informace seznámili s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran. Může zahrnovat jejich postupy a pokyny, jak se od určitých možností odhlásit.


Můžete si vybrat, zda chcete zakázat soubory cookie prostřednictvím jednotlivých možností vašeho prohlížeče. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o správě cookies u konkrétních webových prohlížečů, najdete je na příslušných webových stránkách prohlížečů.


Práva ccpa na ochranu soukromí (neprodávat mé osobní údaje)


Podle CCPA mají spotřebitelé v Kalifornii kromě jiných práv právo na:

 • Požadujte, aby podnik, který shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnil kategorie a konkrétní osobní údaje, které podnik o spotřebitelích shromáždil.
 • Požadujte, aby podnik, který prodává osobní údaje spotřebitele, ne prodával osobní údaje spotřebitele.
 • Požadujte, aby podnik vymazal veškeré osobní údaje o spotřebiteli, které podnik shromáždil.
 • Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.


Práva na ochranu údajů GDPR


Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu osobních údajů. Každý uživatel má právo na následující:

 • Právo na přístup – máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Právo na opravu – Máte právo požadovat, abychom opravili všechny informace, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.
 • Právo na výmaz – Máte právo za určitých podmínek požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.
 • Právo na omezení zpracování – Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů – Máte právo požadovat, abychom shromážděné údaje za určitých podmínek předali jiné organizaci nebo přímo vám.
 • Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.


Informace pro děti

Další součástí naší priority je zvýšení ochrany dětí při používání internetu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby sledovali, účastnili se a/nebo sledovali a usměrňovali jejich on-line aktivitu.


Galaxie ji vědomě neshromažďuje žádné osobní identifikovatelné informace od dětí mladších 13 let. Pokud si myslíte, že Vaše dítě poskytlo tento druh informací na našich webových stránkách, důrazně Vás vyzýváme, abyste nás neprodleně kontaktovali a vynasnažíme se tyto informace z našich záznamů neprodleně odstranit.