Jeden muž našel na své zahradě zvláštní místo, kde si všiml, že něco vykukuje zpod hlíny. Šel to samozřejmě prozkoumat, což je skvělé rozhodnutí. Vzal si lopatu a zkoumal, co se vlastně pod vrstvou hlíny skrývá. Nemohl uvěřit tomu, že by tam mohlo být něco zajímavého.

Nakonec vykopal truhlu, která byla kovová, zakopaná až dokonce v hloubce 80 cm. Byla opravdu těžká a tak nebylo snadné ji vytáhnout. Když ji otevřel, nemohl uvěřit vlastním očím. To, co se v ní skrývalo, ho dostalo! Pokračujte na další stranu článku, kde se to dozvíte.